Yrityssiivoukset

Yrityssiivoukset

Halu­amme tehdä sen, minkä parhaiten os­aamme. Sen takia keski­tymme yri­tys­ten si­ivouk­sissa enimmäkseen toimisto- ja toim­i­ti­lasi­ivouk­siin.

To­teu­tamme toimisto- ja toim­i­ti­lasi­ivouk­set ki­inteään hin­taan tai tunti hin­nalla.

Koska asi­akkaan tilaa­man palvelun laatu on meille kaikkein tärkeintä, valvomme laadun säännöllis­esti.

Ref­er­enssejä saat ot­ta­malla yhteyttä.

Yhteyslomake

Palvelun tuottaa Fokus-Visual
Jeminan kotisiivous Copyright (c)2019, All Rights Reserved.